WASARGÅRD

OM WASARGÅRD


Wasargård är beläget nära Lappträsk centrum alldeles vid stranden, och har en utmärkt vy över träsket

Föreningslokalen Wasargård går att hyra för olika tillställningar så som bröllop, födelsedagsfester, möten eller försäljningstillfällen.
På Wasargård kan man hyra utrymmen så som festsal, kök, mötesrum samt nyss renoverade klubbrummet och bastuavdelningen.


UF-Framåt

Ungdomsföreningen Framåt rf. i Lappträsk är ägare till Wasargård som är beläget invid Lappträskets strand i Norrby, Nystugavägen 22.
Föreningens hus har brunnit två gånger, årena 1938 och 1963, men har alltid blivit uppbyggd pånytt.

Bakom föreningshuset finns en öppen plats vid träskets strand som används får många olika ändamål.
Där finns även byns båtplatser och en uteplats.Historia

Från de tidigare tiderna finns det inte mycket dokument och material kvar tack vare de 2 branderna som drabbat Wasargård.

Wasargård 1906 Kort efter nyåret 1905 bildades på förslag av lärarinnan Vava Thomé (Nilsson) och Ivar Lassas en ungdomsförening, vars namn blev ”Framåt”.
60 Medlemmar inskrevs genast.

Trettondagen 1906 kunde Framåts nya hus invigas med en anslående fest.

Wasargård 1924 Föreningshuset blev renoverat år 1924, och fick då en helt ny exteriör.

Under August Petas ordförandeperiod genomgick föreningshuset en grundlig renovering år 1924, men det kulturella programmet låg nere.
Entusiasmen från 1900-talets början hade svalnat av tills på årsmötet 1936 frågan om byggandet av ett nytt hus åt föreningen väcktes.
Det gamla huset var förfallet och drog inte mera publik, då grannföreningarna byggt nya hus.
Frågan ventilerades först inom föreningen och den 29 mars 1936 beslöts på ett allmänt möte att ett nytt hus skall byggas.

Wasargård 1939 År 1936 slogs grunden för det nya huset ritat av byggmästare John Nilsson - Vava Thomé-Nilssons son.
Under år 1937 inkasserades frivilliga bidrag ur jordbrukarnas mjölklikvider samt på insamlingslistor. Den 23 augusti hölls ett lotteri med 5000 lotter á 2 mk och tomten köptes senare av Frans och Erna Sjögård.

Trettondagen 1938 hölls den sista festen i den gamla lokalen. Mitt under festen kom elden lös och huset brann ner till grunden (trots riklig tillgång på släckarmanskap).


Nybygget efter första branden
På grund av branden måste nybygget sättas i gång genast.

På årsmötet 16 Januari utnämndes en byggnadskommitté med August Petas som ordförande. Kommittén fick av årsmötet fullständigt fria händer att bygga det nya huset så ändamålsenligt som möjligt.

Uf-framåt pins 50 år Frivilliga bidrag hade influtit år 1936 sammanlagt 8165 mk, år 1937 en summa på 10060 mk och under 1938 inkasserades 18892,25 mk samt åren 1939 - 1940 erhölls 10075 mk och 3165 mk, alltså totalt 50857,25 mk.

Hela byggnaden kostade ca 400000 mk. (frivilligt arbete räknades att utgöra ca. 95000 mk)

Föreningshuset som byggdes 1938-1939, fick namnet Wasargård, som härlett från Norrby gamla byanamn Vasarby, varifrån det finska Vasarankylä kommer.

Trettondagen 1939, föreningens årsdag, kunde den nya lokalen invigas med en dags- och en kvälls-fest.

50-års jubileum
Uf-framåt pins 50 år Ungdomsföreningen Framåts 50-års jubileum firades med fina arrangemang år 1955 på föreningens traditionsrika dag, trettondagen.

Biljetterna den kvällen såldes slut och dansandet var som om man skulle ”trodat” i en mortel. Under kvällens lopp fick en del mottaga föreningens smakfullt formade förtjänst-märke.

Vid 50-års festen utdelades Framåts jubileumsmärke i silver och guld.

Tillbaka till vardagen
I årsberättelsen för år 1963 beskrevs den förödande branden med följande ord:
”Natten den 12 maj, närmare sagt kl. 2.45 ödelades ungdomsföreningslokalen av ett blixtnedslag i norra ändan i elektriska intaget och brann ner till grunden. Brandkåren kallades till platsen, men elden hade överhand och ingenting stod att rädda förutom en tunna fylld med målning och ett tvättfat. bl.a. kan nämnas att föreningens hela arkiv gick upp i rök.
På några dramatiska ögonblick blev ungdomsföreningen Framåt för andra gången hemlös.”


På grund av strömavbrott kunde inte heller Marta på centralen starta alarmsirenen och måste istället ringa upp alla brandkårister.

Invigning igen
Wasargård nu Det nya Wasargård ritades av John Nilsson, samma byggmästare som också planerat det tidigare nedbrunna föreningshuset.

Insamling av stockar, pengar och löften om dagsverken föranstaltades med listor i alla svenska hem i Norrby och Kapellby.
Det nya föreningshuset Wasargård invigdes den 22 augusti 1965 med en dags- och kvälls-fest, likasom på de tidigare invigningarna och jubileum.
Texten är delvis tagen ur publikationen: UF-Framåt 1905-1995.
Följ oss:

Facebook

YouTube